Trang nhất » Pháp Luật » Quyết Định

V/v ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất

Thứ năm - 30/06/2011 18:24

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

___________

 Số: 09/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nam, ngày 28 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi

khi nhà nước thu hồi đất

______________

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 158/TC-TTr ngày 25 tháng 3 năm 2011 về việc xin phê duyệt điều chỉnh đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất, trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính; Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;

- Website Chính phủ;

- TTTU; TT HĐND, UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Các tổ chức đoàn thể của tỉnh;

- Website Hà Nam, TT Công báo;

- Lưu: VT, TC

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Mai Tiến Dũng

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 0

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 265576

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8770035

Địa Ốc Daklak